Made of moments Made of moments

Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden “Kornuit Vliegticket Actie”

I. Algemeen
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Kornuit Vliegticket Actie (“Actie”) die georganiseerd wordt door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (gevestigd en kantoorhoudende aan de Brouwerslaan 1, 7548 XA, Enschede), (“Kornuit”) in samenwerking met TLC Marketing Worldwide Netherlands B.V (gevestigd en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam), (“TLC”).
2. Door deelname aan deze Actie verklaren de Deelnemers zich automatisch akkoord met deze Voorwaarden (“Actievoorwaarden”).
3. De Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website www.promokornuit.nl (“Website”).
4. De Actie loopt van 00.01 CEST 5 augustus 2018 t/m 23.59 CEST 8 oktober 2018 (“Actieperiode”).

II. Deelname en mechanisme
5. Koop tijdens de Actieperiode twee kratten Kornuit met een unieke code (“Unieke code”). Bewaar de Unieke Code en de kassabon goed. Als de kratten afzonderlijk van elkaar zijn gekocht, zorg er dan voor dat je beide aankoopbonnen bewaard.
6. Gedurende de Actieperiode kun je als volgt deelnemen aan de Actie (“Het niet naleven van een van deze stappen / deadlines zal resulteren in het ongeldig verklaren van de deelname”):
• Ga naar de Website (www.promokornuit.nl) om je te registreren. Om de registratie succesvol te voltooien dienen de volgende stappen te worden doorlopen;
• Deelnemers hebben vanaf de datum van aankoop van 2 actieproducten, 15 dagen de tijd om deel te nemen aan de Actie. De deelnemer dient 2 actiecodes in te voeren op de promotionele website alsmede hun voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer en het aankoopbewijs waarop duidelijk zichtbaar is wat de aankoopdatum, de naam van de verkoper en het product is;
• TLC Marketing valideert de inzendingen van de deelnemers uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst en “in geval van een geldige validatie” d.w.z. als de inzending voldoet aan de actievoorwaarden, stuurt TLC een e-mail met een beperkt houdbare link (10 dagen) naar het online boekingsformulier;
• De deelnemer moet op de link in de e-mail klikken en binnen 10 dagen na ontvangst van de mail, het online boekingsformulier invullen met 3 voorkeursdatums en 3 voorkeursbestemmingen;
• TLC reageert dan binnen 10 werkdagen met max 3 vluchtvoorstellen;
• De consument reageert binnen 2 werkdagen en betaalt voor 1 vliegticket
met belastingen en de belastingen voor het tweede vliegticket;
• TLC boekt de vliegtickets en stuurt de consument een bevestiging via e-mail.

III. Aanbod 2e retourticket gratis (exclusief belastingen)
7. Consumenten die succesvol het actieproces doorlopen, zullen beloond worden met een gratis 2e retourticket vanaf Schiphol naar Berlijn (Schönefeld, Tegel), Milaan (Malpensa, Linate), Madrid (Barajas), Parijs (Charles de Gaulle), Dublin (Dublin) or Londen (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton).
8. Luchthavenbelastingen en andere bijkomende kosten (bijv. Extra bagage, verzekeringen, stoelvoorkeur) zijn niet inbegrepen voor beide tickets.
9. Tickets zijn onderhevig aan de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen en aan de beschikbaarheid van de promotie .
10. Kornuit en TLC behouden zich het recht voor om een alternatieve optie aan te bieden voor de 3 bestemmingen en 3 data die op het boekingsformulier worden vermeld als de prijs voor de opties een redelijk bedrag overschrijdt of niet beschikbaar is.
11. Kornuit en TLC doen hun uiterste best iedere deelnemer de tickets te verstrekken van zijn/haar eerste keuze, maar kunnen dit niet garanderen en is daartoe niet verplicht. Het toewijzen van een bepaalde keuze zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare vluchten op de door u gekozen voorkeursdata.
12. Vluchten zijn niet beschikbaar tijdens schoolvakanties (‘Bouwvak’: 23/7 – 24/8, ‘Herfstvakantie’: 13/10 – 28/10, ‘Kerstvakantie’: 22/12 – 6/1).
13. Uiterste retourdatum van de terugvlucht moet is t/m 20/12/2018.

IV. Beperkingen
14. Elke Unieke code kan slechts één (1) keer worden verzilverd.
15. Geldige unieke codes en geldige aankoopbewijzen zijn verplicht voor deelname.
16. Tickets kunnen niet worden gerestitueerd en kunnen niet worden overgedragen, geannuleerd of vervangen door geld. Promotionele punten van individuele luchtvaartmaatschappijen zijn misschien niet van toepassing.
17. Slechts één claim per huishouden wordt geaccepteerd. Kornuit of TLC kan de beschikbaarheid van vluchten niet garanderen in het geval dat deelnemers met andere personen willen reizen.
18. Groepsreserveringen zullen niet in behandeling worden genomen.
19. Het is de verantwoordelijkheid van beide passagiers om in het bezit te zijn van een geldig paspoort / visum. Kornuit of TLC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor passagiers die proberen te reizen zonder geldig paspoort / visum.
20. Indien de deelnemer na boeking vragen heeft die gerelateerd zijn aan de vlucht, dienen zij direct contact op te nemen met de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.
21. Deelname is uitgesloten voor (a) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) medewerkers van Kornuit, TLC of aan hen gelieerde vennootschappen, (c) personen jonger dan 18 jaar , en (d) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is.
22. Kornuit en TLC zijn gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld bij het geven van onjuiste of onvolledige informatie of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het handelen in strijd met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Kornuit en/of TLC.
23. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Kornuit of het verkoopkanaal.
24. Op de Actie, de Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

V. Aansprakelijkheid
25. Kornuit noch TLC zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, met uitzondering van aansprakelijk die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
26. Kornuit noch TLC zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
27. Kornuit noch TLC zijn aansprakelijk voor problemen met de Website of internet die zicht kunnen voordoen.
28. Kornuit noch TLC zijn aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanspraken of tekortkomingen als gevolg van dan wel veroorzaakt door fouten en/of tekortkomingen in de door een deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat eerlijke en correcte informatie wordt verstrekt.
29. Kornuit en TLC zijn niet verantwoordelijk in het geval dat een deelnemer Kornuit of TLC een onjuist e-mailadres geeft.

VI. Privacy
30. Persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is. Ga naar www.grolsch.nl/privacy-en-cookie-statement.html om het privacybeleid van Kornuit te bekijken. Als u het privacybeleid van TLC wilt bekijken, gaat u naar: www.tlcmarketing.com/uk/Legal. Kornuit en TLC gebruiken alleen persoonlijke gegevens voor het beheer van de Promotie en voor geen ander doel, tenzij Kornuit en TLC uw toestemming hebben. Kornuit en TLC delen alleen persoonlijke gegevens met hun Fulfilment-partners om deze promotie te realiseren.
31. Door deelname, geeft de deelnemer Kornuit en TLC toestemming om de persoonsgegevens die door de deelnemer aan Kornuit en TLC beschikbaar worden gesteld te gebruiken voor de administratie van deze Actie.
32. Kornuit en TLC gaan verantwoordelijk en zorgvuldig om met de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door de deelnemer aan Kornuit en TLC beschikbaar worden gesteld, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de Actie en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dit doeleinde.
33. Deelnemers hebben het recht om informatie te verkrijgen over hun gegevens die in handen zijn van Kornuit en TLC en om rectificatie of verwijdering hiervan te verzoeken. Deze verzoeken dienen aan TLC gericht te zijn op privacynl@tlcmarketing.com.

VII. Slotbepalingen
34. Als er door wat voor een reden dan ook een aspect van deze promotie niet conform de planning kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een computer virus, netwerk storing, bugs, fraude, ongeoorloofde tussenkomst, technische storingen of enige andere oorzaak buiten de controle van Kornuit en TLC die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct gedrag van deze Promotie aantasten of beïnvloeden. Dan kunnen Kornuit en TLC naar eigen goeddunken de Promotie annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten, of aangetaste deelname aanvragen ongeldig maken.
35. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met de consumentenservice van TLC. Zij zijn bereikbaar op het nummer 030-7740657 of per e-mail: promokornuit@tlcrewards.com (onder vermelding van ‘actie Kornuit/Naam van de consument).
36. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kornuit en TLC. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
37. Als er bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit niet van invloed zijn op of gevolgen hebben voor de volledige voortzetting en het effect van de rest van de bepalingen.
38. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.